ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของโรงเรียน

...
ข่าวประกาศ : สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วันที่ประกาศ : 27/05/2024
...
ข่าวประกาศ : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
วันที่ประกาศ : 02/05/2024
...
ข่าวประกาศ : เชิญเข้าร่วมงานวันวิชาการ
วันที่ประกาศ : 04/12/2023
...
ข่าวประกาศ : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การใช้ MOE Application สำหรับแจ้งเหตุความปลอดภัย
วันที่ประกาศ : 24/07/2023
...
ข่าวประกาศ : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ
วันที่ประกาศ : 11/07/2023
...
ข่าวประกาศ : ประชาสัมพันธ์ การใช้นวัตกรรม SAFETY MODEL
วันที่ประกาศ : 17/07/2023
...
ข่าวประกาศ : โครงการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียน
วันที่ประกาศ : 18/07/2023
...
ข่าวประกาศ : กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณประเสริฐ กรโกวิท
วันที่ประกาศ : 04/07/2023
...
ข่าวประกาศ : สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วันที่ประกาศ : 24/05/2023
...
ข่าวประกาศ : ขอแสดงความยินดี กับ ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วันที่ประกาศ : 12/03/2023
...
ข่าวประกาศ : ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิยดา กรโกวิท เนื่องในโอกาสเข้ารับการ ประดับปีกพลร่มกิตติมศักดิ์ ผู้ประกอบคุณประโยชน์แก่กิจการทหารพลร่มกองทัพไทย
วันที่ประกาศ : 25/02/2023
...
ข่าวประกาศ : ขอแสดงความยินดีกับ อ.เสาวลักษณ์ กรโกวิท ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วันที่ประกาศ : 20/02/2023
...
ข่าวประกาศ : ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วันที่ประกาศ : 28/01/2023
...
ข่าวประกาศ : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมสวดโพชฌังคปริตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา #ทรงพระเจริญ#
วันที่ประกาศ : 19/12/2022
...
ข่าวประกาศ : เปิดรับสมัครยุวชนโกวิท ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันที่ประกาศ : 30/11/2022
...
ข่าวประกาศ : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ประกาศ : 13/11/2022
...
ข่าวประกาศ : เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2565 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 กระตุ้นเข็ม 3 Pfizer ฝาสีส้ม แก่นักเรียนชั้น อ.3-ป.5
วันที่ประกาศ : 09/11/2022
...
ข่าวประกาศ : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ขอไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิต และขอแสดงความเสียใจ ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ประกาศ : 06/10/2022
...
ข่าวประกาศ : ประกาศโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 05/10/2022
...
ข่าวประกาศ : พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียนรางวัลระดับประเทศ และเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ประกาศ : 02/10/2022
...
ข่าวประกาศ : คณะผู้บริหารคณะครู และนักเรียน ชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพปัญหาคลองแม่ข่า พร้อมคณะนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น
วันที่ประกาศ : 29/09/2022
...
ข่าวประกาศ : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร่วมกิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสารกับครูชาวต่างชาติ หลักสูตร Teaching English as a Foreign Language Certificate Program (CMUTEFL) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ประกาศ : 29/09/2022
...
ข่าวประกาศ : ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูสุณิสา วงศ์วาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วันที่ประกาศ : 20/07/2022
...
ข่าวประกาศ : ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น
วันที่ประกาศ : 20/07/2022
...
ข่าวประกาศ : ฝ่ายบริหาร และคณะครู โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ รับมอบสื่อ อุปกรณ์ดิจิทัล
วันที่ประกาศ : 11/07/2022
...
ข่าวประกาศ : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “สร้างพลัง สื่อสัมพันธ์ การศึกษาเอกชนเชียงใหม่” ปีการศึกษา 2565
วันที่ประกาศ : 10/07/2022
...
ข่าวประกาศ : การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงนโยบายการพัฒนานักเรียน ร่วมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 # เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3
วันที่ประกาศ : 27/06/2022
...
ข่าวประกาศ : การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงนโยบายการพัฒนานักเรียน ร่วมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 # ป.3-ป.4
วันที่ประกาศ : 27/06/2022
...
ข่าวประกาศ : การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงนโยบายการพัฒนานักเรียน ร่วมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 # ป.1-ป.2
วันที่ประกาศ : 26/06/2022
...
ข่าวประกาศ : การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงนโยบายการพัฒนานักเรียน ร่วมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 # ม.1-ม.3
วันที่ประกาศ : 25/06/2022
...
ข่าวประกาศ : การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงนโยบายการพัฒนานักเรียน ร่วมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 # ป.5-ป.6
วันที่ประกาศ : 25/06/2022
...
ข่าวประกาศ : การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงนโยบายการพัฒนานักเรียน ร่วมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 # ม.4-ม.6
วันที่ประกาศ : 25/06/2022
...
ข่าวประกาศ : อ.เสาวลักษณ์ กรโกวิท ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร คณะครูโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ท่านณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
วันที่ประกาศ : 20/06/2022
...
ข่าวประกาศ : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ให้ความอนุเคราะห์บริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 แก่นักเรียน ชั้น อ.3-ป.5 ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อรัส COVID-19 ในสถานศึกษา
วันที่ประกาศ : 06/06/2022
...
ข่าวประกาศ : ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ประกาศ : 02/06/2022
...
ข่าวประกาศ : คณะครู และบุคลากร โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้น ป.6-ม.6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ กระตุ้นเข็มที่ 3 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
วันที่ประกาศ : 19/05/2022
...
ข่าวประกาศ : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม เข็มที่ 2 เด็กอายุ 5-11 ปี แก่นักเรียนชั้น ป. 3-ป.4 (ชั้นเดิมในปีการศึกษา 2564)
วันที่ประกาศ : 12/05/2022
...
ข่าวประกาศ : คุณครู วิทยากิจ หาญจิตต์ หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคุณครู สุกฤษฏิ์ พงศวัฒน์ภาคิณ งานแนะแนว นำนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เข้าขอบคุณ และมอบของที่ระลึก ให้กับตัวแทนของโรงพยาบาลนครพิงค์ และ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
วันที่ประกาศ : 09/05/2022
...
ข่าวประกาศ : คณะครูโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ นำนักเรียน ชั้น ป.5-ป.6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ฝาสีส้ม เข็มที่ 2
วันที่ประกาศ : 18/04/2022
...
ข่าวประกาศ : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม เข็มที่ 1 แก่ นักเรียนชั้น อ.2-ป.2
วันที่ประกาศ : 11/04/2022
...
ข่าวประกาศ : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วันที่ประกาศ : 27/03/2022
...
ข่าวประกาศ : หน่วยเสริมสร้างสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม เข็มที่ 1 กับนักเรียนชั้น ป. 3-4 (อายุ 5-11 ปี)
วันที่ประกาศ : 17/03/2022
...
ข่าวประกาศ : เรียนภาคฤดูร้อน Summer Course at KTC
วันที่ประกาศ : 16/03/2022
...
ข่าวประกาศ : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครครูปฐมวัยและครูผู้สอน
วันที่ประกาศ : 16/03/2022
...
ข่าวประกาศ : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ นำนักเรียนระดับชั้น ป.5-ป.6 ที่อายุไม่เกิน 11 ปี เข้ารับวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 1 ไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) สำหรับเด็กเล็ก อายุ 5-11 ปี
วันที่ประกาศ : 21/02/2022
...
ข่าวประกาศ : ดร.นิยดา กรโกวิท รองนายกหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประกาศ : 11/02/2022
...
ข่าวประกาศ : ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักการภารโรง โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ร่วมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ
วันที่ประกาศ : 04/02/2022
...
ข่าวประกาศ : อ.เสาวลักษณ์ กรโกวิท ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นำคณะครู และบุคลากร โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ มอบกระเช้าอวยพรให้กับ ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการฯ
วันที่ประกาศ : 27/12/2021
...
ข่าวประกาศ : อ.เสาวลักษณ์ กรโกวิท พร้อมคณะครู โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ รับมอบโทรทัศน์ดิจิทัล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องเสียง พร้อมไมโครโฟน จำนวน 3 ชุด จาก คุณสุรพงศ์ แสนคำ
วันที่ประกาศ : 03/12/2021
...
ข่าวประกาศ : เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ที่มีอายุ 12-18 ปี บริบูรณ์ (กลุ่มที่ 2) เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1
วันที่ประกาศ : 28/11/2021
...
ข่าวประกาศ : นักเรียนโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ที่มีอายุ 12-18 ปี บริบูรณ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2
วันที่ประกาศ : 16/11/2021
...
ข่าวประกาศ : ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็ม 3 Booster Dose
วันที่ประกาศ : 03/11/2021
...
ข่าวประกาศ : นักเรียนโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ที่มีอายุ 12-18 ปี บริบูรณ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564
วันที่ประกาศ : 26/10/2021
...
ข่าวประกาศ : ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการ และคุณครูวิทยากิจ หาญจิตต์ หัวหน้าระดับชั้น ม.ปลาย ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.เบญญาภา พยาชม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประกาศ : 20/09/2021
...
ข่าวประกาศ : ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
วันที่ประกาศ : 30/07/2021
...
ข่าวประกาศ : คุณศิริพร ชาติอาษา ศิษย์เก่ารุ่น 10 มอบเครื่องพ่นแอลกฮอล์ Nano Blue Light Atomizer
วันที่ประกาศ : 21/07/2021
...
ข่าวประกาศ : คุณศิริพร ชาติอาษา ศิษย์เก่ารุ่น 10 มอบเครื่องพ่นละออง NAKITA ให้กับโรงเรียน
วันที่ประกาศ : 16/07/2021
...
ข่าวประกาศ : ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
วันที่ประกาศ : 08/07/2021
...
ข่าวประกาศ : ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายหลังพบผู้ติดเชื้อ
วันที่ประกาศ : 26/06/2021
...
ข่าวประกาศ : ประกาศ เรื่อง ให้นักเรียนหยุดเรียนกรณีพิเศษเป็นเวลา 3 วัน
วันที่ประกาศ : 24/06/2021
...
ข่าวประกาศ : ประกาศ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
วันที่ประกาศ : 23/06/2021
...
ข่าวประกาศ : ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ประกาศ : 23/06/2021
...
ข่าวประกาศ : ประกาศ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
วันที่ประกาศ : 18/05/2020
...
ข่าวประกาศ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดภาคเรียน
วันที่ประกาศ : 16/06/2021
...
ข่าวประกาศ : การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
วันที่ประกาศ : 14/05/2021
...
ข่าวประกาศ : ขั้นตอนการรับหนังสือเรียนประจำปี 2564
วันที่ประกาศ : 13/05/2021
...
ข่าวประกาศ : ประชาสัมพันธ์ เลื่อนการรับหนังสือ แบบฝึกหัด และการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน
วันที่ประกาศ : 30/04/2021
...
ข่าวประกาศ : รับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำปีการศึกษา2564
วันที่ประกาศ : 11/04/2021
...
ข่าวประกาศ : ประกาศ เลื่อนการเรียนพิเศษปรับพื้นฐาน (ภาคฤดูร้อน)
วันที่ประกาศ : 09/04/2021
...
ข่าวประกาศ : ผล TCAS 1-3 ของนักเรียนชั้น ม.6
วันที่ประกาศ : 12/05/2020
...
ข่าวประกาศ : สรุปร้อยละ TCAS 1-3 ของนักเรียนชั้น ม.6
วันที่ประกาศ : 10/05/2020
...
ข่าวประกาศ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสอนระบบออนไลน์
วันที่ประกาศ : 10/04/2020
...
ข่าวประกาศ : ลงทะเบียนสมัครเรียนด้วยระบบออนไลน์
วันที่ประกาศ : 31/03/2020
...
ข่าวประกาศ : ผลการทดสอบ o-net ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ประกาศ : 26/03/2020
...
ข่าวประกาศ : รายงานผลการประเมินความสามารถของผู้เรียน
วันที่ประกาศ : 20/03/2020
...
ข่าวประกาศ : ครูปราวีณา เทพคำ ได้รับคัดเลือกแสดงผลงานสีน้ำจาก IWS
วันที่ประกาศ : 13/04/2019
...
ข่าวประกาศ : กำหนดการสอบวัดความรู้ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ประกาศ : 11/02/2019