ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของโรงเรียน

...
ข่าวประกาศ : ผล TCAS 1-3 ของนักเรียนชั้น ม.6
วันที่ประกาศ : 12/05/2020
...
ข่าวประกาศ : สรุปร้อยละ TCAS 1-3 ของนักเรียนชั้น ม.6
วันที่ประกาศ : 10/05/2020
...
ข่าวประกาศ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสอนระบบออนไลน์
วันที่ประกาศ : 10/04/2020
...
ข่าวประกาศ : ลงทะเบียนสมัครเรียนด้วยระบบออนไลน์
วันที่ประกาศ : 31/03/2020
...
ข่าวประกาศ : ผลการทดสอบ o-net ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ประกาศ : 26/03/2020
...
ข่าวประกาศ : รายงานผลการประเมินความสามารถของผู้เรียน
วันที่ประกาศ : 20/03/2020
...
ข่าวประกาศ : ครูปราวีณา เทพคำ ได้รับคัดเลือกแสดงผลงานสีน้ำจาก IWS
วันที่ประกาศ : 13/04/2019
...
ข่าวประกาศ : การเงิน
วันที่ประกาศ : 13/02/2019
...
ข่าวประกาศ : กำหนดการสอบวัดความรู้ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ประกาศ : 11/02/2019
...
ข่าวประกาศ : งานการเงินเปิดบริการชำระเงินผ่านระบบ PromptPay
วันที่ประกาศ : 31/01/2019
...
ข่าวประกาศ : ชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน "พิธีสระเกล้า ดำหัว ครูอาวุโส"
วันที่ประกาศ : 20/04/2018