คนเก่ง KTC

คนเก่งรอบรั้ว KTC ของเรา

...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 รุ่นที่ 6
วันที่ Post : 09/05/2021
...
หัวข้อ : ขอแสดงความชื่นชมในคุณงามความดีด้านผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นประจำปี 2564 แก่ นายวรินธร วุฒยากร นักเรียนชั้น ม.6/1
วันที่ Post : 02/05/2021
...
หัวข้อ : รางวัลเยาวชนดีเด่น อบจ.เชียงใหม่
วันที่ Post : 21/09/2020
...
หัวข้อ : พี่เด็กดี นายวรินธร วุฒยากร เลขานุการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ Post : 31/07/2020
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 2
วันที่ Post : 12/04/2020
...
หัวข้อ : ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางศิลปะ และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจินตคณิต
วันที่ Post : 06/03/2020
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
วันที่ Post : 21/02/2020
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
วันที่ Post : 04/02/2020
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับด.ช.พีรวัชญ์ จันทรา ที่ได้รับประกาศเกียรติ "คุณวัฒนธรรมวินิต" ระดับจังหวัด
วันที่ Post : 11/01/2020
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ชาติอาชาไนย อัศวเจริญกุล นักเรียนชั้น ป.3/5 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล 11 คน “บ่อปลาคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่3 ”
วันที่ Post : 26/10/2019
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. นพรัตน์ สัปรุณรังษี ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬาสนุ๊กเกอร์ 15 แดง
วันที่ Post : 01/11/2019
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.กันตพัฒน์ ใหม่สกุล ที่ได้รับเกียรติบัตร ส.พ.ช.เด็กคนดี เด็กคนเก่ง
วันที่ Post : 22/09/2019
...
หัวข้อ : แสดงความยินดีกับเด็กชายภูรินทร์ ใบผ่อง ในการแข่งขัน 1st PTT Thailand Swimming Championships 2019
วันที่ Post : 18/10/2019
...
หัวข้อ : ร่วมส่งแรงเชียร์นักกีฬาโลโลน้ำโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วันที่ Post : 25/10/2019
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.วรินธร แสงแสน ชั้นม.3/1 ที่ได้รับรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน การเล่าเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ "ของกินถิ่นบ้านฉัน"
วันที่ Post : 26/08/2019
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
วันที่ Post : 11/07/2019
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อสากล
วันที่ Post : 08/06/2019
...
หัวข้อ : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน “สวัสดีคริกเก็ต” (20th SAWASDEE Sixes Cup) ระดับเยาวชน
วันที่ Post : 26/05/2019
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับด.ช.กันตพัฒน์ ใหม่สกุล นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน Flipper Bike One By One by Chiangmai Kids Bike Shop
วันที่ Post : 12/05/2019
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ธนัชชา กันทา ที่ได้รางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาชนแห่งชาติครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์
วันที่ Post : 20/05/2019
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 รุ่นที่ 4 (เธียร์)
วันที่ Post : 12/04/2019
...
หัวข้อ : แสดงความยินดีกับนักเรียนม.6 ได้คะแนนสอบ GAT 1 เต็ม 150 คะแนน
วันที่ Post : 11/04/2019
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพีรวัชญ์ จันทรา ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ "ของกินถิ่นบ้านฉัน" ภาคเหนือ
วันที่ Post : 30/03/2019
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
วันที่ Post : 15/02/2019
...
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (TCAS รอบที่ 1)
วันที่ Post : 08/02/2019
...
หัวข้อ : แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น
วันที่ Post : 16/08/2018
...
หัวข้อ : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
วันที่ Post : 15/07/2018