กิจกรรมทั้งหมด

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดของโรงเรียน

...
กิจกรรม : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันที่ : 01/07/2024
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ : 28/06/2024
...
กิจกรรม : พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
วันที่ : 27/06/2024
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ : 26/06/2024
...
กิจกรรม : พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567
วันที่ : 13/06/2024
...
กิจกรรม : พิธีประดับเข็มสภานักเรียน
วันที่ : 11/06/2024
...
กิจกรรม : กิจกรรม "พอกันทีกรูมมิ่ง"
วันที่ : 11/06/2024
...
กิจกรรม : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ : 31/05/2024
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม
วันที่ : 30/05/2024
...
กิจกรรม : การป้องกันอาชญากรรม (Active shooter หนี ซ่อน สู้)
วันที่ : 29/05/2024
...
กิจกรรม : กิจกรรม “โกวิทรวมใจ สายใยพี่น้อง”
วันที่ : 28/05/2024
...
กิจกรรม : กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2567
วันที่ : 26/05/2024
...
กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ หนี ซ่อน สู้
วันที่ : 09/05/2024
...
กิจกรรม : อบรมกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจสำหรับครู
วันที่ : 08/05/2024
...
กิจกรรม : วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
วันที่ : 27/01/2024
...
กิจกรรม : พิธีปัจฉิมนิเทศ
วันที่ : 09/03/2024
...
กิจกรรม : พิธีธีผูกข้อมือ “จากใจครูสู่ใจศิษย์”
วันที่ : 09/03/2024
...
กิจกรรม : ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ : 23/02/2024
...
กิจกรรม : คณะศึกษาดูงานการเรียนการสอน จากมหาวิทยาลัยเกียวโตทาจิบานะ
วันที่ : 06/02/2024
...
กิจกรรม : วงโยธวาทิตโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เข้าร่วมนำขบวนรถบุปผชาติ
วันที่ : 03/02/2024
...
กิจกรรม : กิจกรรม “ความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน”
วันที่ : 31/01/2024
...
กิจกรรม : กิจกรรม "16 มกราฯ น้อมจิตวันทา บูชาครู"
วันที่ : 16/01/2024
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567
วันที่ : 11/01/2024
...
กิจกรรม : คณะครูร่วมอวยพรปีใหม่และขับร้องเพลงพรปีใหม่
วันที่ : 02/01/2024
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันคริสต์มาส
วันที่ : 25/12/2023
...
กิจกรรม : พิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาสี K.T.C. Kids Sports Day
วันที่ : 17/12/2023
...
กิจกรรม : การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ K.T.C Kids Sports Day
วันที่ : 17/12/2023
...
กิจกรรม : นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
วันที่ : 12/12/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมการแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
วันที่ : 12/12/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมการแสดงนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
วันที่ : 12/12/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า
วันที่ : 12/12/2023
...
กิจกรรม : พิธีเปิดงานวันวิชาการโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่พัฒนาทักษะสู่อนาคต
วันที่ : 12/12/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม
วันที่ : 08/12/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมกาดนัดน้องน้อยอนุบาล
วันที่ : 08/12/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง
วันที่ : 07/12/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมประเพณียี่เป็ง 66 ระดับชั้น ป.4-ม.6
วันที่ : 27/11/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมประเพณียี่เป็ง 66 ระดับชั้น ป.1-3
วันที่ : 28/11/2023
...
กิจกรรม : ประชุมผู้ปกครอง 2/2566
วันที่ : 12/11/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมตัดตุงล้านนาระดับอนุบาล
วันที่ : 03/11/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันฮาโลวีน
วันที่ : 31/10/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2566
วันที่ : 27/10/2023
...
กิจกรรม : พิธีทำบุญโรงเรียน ประจำปี 2566
วันที่ : 26/10/2023
...
กิจกรรม : โครงการ “Safe School : No Grooming”
วันที่ : 23/10/2023
...
กิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วันที่ : 06/10/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ : 14/09/2023
...
กิจกรรม : พิธีมอบรางวัลเยาวชนดีเด่น
วันที่ : 23/09/2023
...
กิจกรรม : การแข่งขันทักษะวิชาการ
วันที่ : 22/09/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมกาดนัดโกวิท
วันที่ : 15/09/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมกาดนัดโกวิท
วันที่ : 15/09/2023
...
กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดระดับ 3
วันที่ : 08/09/2023
...
กิจกรรม : พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการตำรวจครูแดร์ (D.A.R.E)
วันที่ : 12/09/2023
...
กิจกรรม : รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
วันที่ : 12/09/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรม Day Camp ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
วันที่ : 08/09/2023
...
กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดระดับ 3
วันที่ : 06/09/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรม Day Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ : 04/09/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเรื่องโลก
วันที่ : 05/09/2023
...
กิจกรรม : พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
วันที่ : 23/08/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
วันที่ : 22/08/2023
...
กิจกรรม : แม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ : 11/08/2023
...
กิจกรรม : แม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ : 11/08/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
วันที่ : 11/08/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ระดับชั้น ม.3 วัดหม้อคำตวง
วันที่ : 27/07/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ระดับชั้น ม.2 วัดสันติธรรม
วันที่ : 27/07/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ระดับชั้น ม.5 วัดเชียงมั่น
วันที่ : 27/07/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ระดับชั้น ม.1 วัดโลกโมฬี
วันที่ : 27/07/2023
...
กิจกรรม : ขบวนวงโยธวาทิตนำขบวนถวายเทียนพรรษา
วันที่ : 27/07/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา
วันที่ : 13/07/2023
...
กิจกรรม : พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
วันที่ : 26/06/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ : 23/06/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมแสดงความสามารถนักเรียนด้านนาฏศิลป์
วันที่ : 22/06/2023
...
กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่
วันที่ : 13/06/2023
...
กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่
วันที่ : 12/06/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
วันที่ : 02/06/2023
...
กิจกรรม : การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1
วันที่ : 04/06/2023
...
กิจกรรม : โครงการครูแดร์
วันที่ : 01/06/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู บุคลากร นักเรียน เรื่อง การป้องกันอาชญากรรม (Active shooter หนี ซ่อน สู้)
วันที่ : 24/05/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมแนะนำ การใช้ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ESS Thailand (Emergency Social Service)
วันที่ : 24/05/2023
...
กิจกรรม : Read for Life Project นำเสนอนวัตกรรมในเวทีเสวนา เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย
วันที่ : 15/03/2023
...
กิจกรรม : งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 57 "วิณณ์" Wynn และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 8 "อัษฎ์" วันที่ 10 มีนาคม 2566 #ด้วยรัก และผูกพัน โกวิทธำรงเชียงใหม่#
วันที่ : 10/03/2023
...
กิจกรรม : พิธีผูกข้อมือ “จากใจครูสู่ศิษย์” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 57 "วิณณ์" Wynn และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 8 "อัษฎ์" วันที่ 10 มีนาคม 2566 #ด้วยรัก และผูกพัน โกวิทธำรงเชียงใหม่#
วันที่ : 10/03/2023
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา
วันที่ : 03/03/2023
...
กิจกรรม : การแข่งขันทักษะการคิดเลขเร็ว(จินตคณิต) ชิงแชมป์ภายในโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วันที่ : 15/02/2023
...
กิจกรรม : The KTC Languages Day Camp
วันที่ : 14/02/2023
...
กิจกรรม : วงโยธวาทิตของโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ นำขบวนรถบุปผาชาติ (ขบวนที่ 4) “งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566” วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ : 04/02/2023
...
กิจกรรม : พิธีมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ : 01/02/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันคณิตศาสตร์
วันที่ : 31/01/2023
...
กิจกรรม : ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองเกมส์ ครั้งที่ 21
วันที่ : 28/01/2023
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางศาสนาในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ : 28/01/2023
...
กิจกรรม : หมู่ยุวกาชาด โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย
วันที่ : 27/01/2023
...
กิจกรรม : พิธีปฏิญาณตนสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
วันที่ : 26/01/2023
...
กิจกรรม : พิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติ และมอบเกียรติบัตร “ยุวชนโกวิทธำรงเชียงใหม่” วันที่ 25 มกราคม 2566
วันที่ : 25/01/2023
...
กิจกรรม : การอบรมออนไลน์ทางด้านศิลปะ โดยใช้แอปพลิเคชั่น "IBIS PAINT X"
วันที่ : 19/01/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ พิพิธภัณฑ์ชาวเขา วันที่ 17 มกราคม 2566
วันที่ : 18/01/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 12 มกราคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
วันที่ : 18/01/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน นักเรียนระดับชั้น ม.3-ม.6
วันที่ : 18/01/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”เป็นเด็กดี มีวินัย รับผิดชอบ และเสียสละ วันที่ 13 มกราคม 2566 (ภาพรับเกียรติบัตร)
วันที่ : 13/01/2023
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”เป็นเด็กดี มีวินัย รับผิดชอบ และเสียสละ วันที่ 13 มกราคม 2566 (ภาพกิจกรรม)
วันที่ : 13/01/2023
...
กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำโปสเตอร์รณรงค์ไม่ทิ้งขยะในโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566
วันที่ : 09/01/2023
...
กิจกรรม : ครอบครัวโกวิทฯโรงเรียน(เก่า)ที่เรารัก
วันที่ : 06/01/2023
...
กิจกรรม : คุณครูกรรณิการ์ มาเดช คุณครูเกศินี แสงพิจิตร คุณครูมัชฌิมา ใจจุมปา และคุณครูนรศมล ทุนรัตนบรรลือ นำสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการยุวกาชาดแสนดี
วันที่ : 23/12/2022
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันคริสต์มาส MEP KTC 2565
วันที่ : 23/12/2022
...
กิจกรรม : คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ร่วมสวดโพชฌังคปริตร และลงนามถวายพระพร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันที่ : 21/12/2022
...
กิจกรรม : พิธีทอดผ้าป่า สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา วันที่ 13 ธันวาคม 2565
วันที่ : 13/12/2022
...
กิจกรรม : งานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการและการแสดงความสามารถบนเวทีของนักเรียน วันที่ 13 ธันวาคม 2565
วันที่ : 13/12/2022
...
กิจกรรม : พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชู "คุณพ่อดีเด่น ประจำปี 2565" เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565
วันที่ : 02/12/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดงานวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9
วันที่ : 02/12/2022
...
กิจกรรม : การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุม โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วันที่ : 30/11/2022
...
กิจกรรม : การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ.2565 #28 พ.ย. 2565#
วันที่ : 28/11/2022
...
กิจกรรม : ค่ายคุณธรรม ม.3
วันที่ : 18/11/2022
...
กิจกรรม : ค่ายคุณธรรม ม.1-ม.2
วันที่ : 17/11/2022
...
กิจกรรม : ค่ายคุณธรรม ป.5-6
วันที่ : 16/11/2022
...
กิจกรรม : “การสอบธรรมสนามหลวง”
วันที่ : 15/11/2022
...
กิจกรรม : ค่ายคุณธรรม ป.3-4
วันที่ : 15/11/2022
...
กิจกรรม : ค่ายคุณธรรม ป.1-2
วันที่ : 15/11/2022
...
กิจกรรม : 45 Minutes School Immersion Program
วันที่ : 14/11/2022
...
กิจกรรม : #ยี่เป็ง ม.1-ม.6#
วันที่ : 08/11/2022
...
กิจกรรม : #ยี่เป็ง ป.4-ป.6#
วันที่ : 08/11/2022
...
กิจกรรม : #ยี่เป็ง ป.1-ป.3#
วันที่ : 08/11/2022
...
กิจกรรม : #ยี่เป็งน้องน้อยปฐมวัย#
วันที่ : 07/11/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำโคมล้านนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วันที่ : 04/11/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ อบรมให้ความรู้เด็กนักเรียนชั้น ป.4 ถึง ม.6 ในโครงการตำรวจโรงเรียน
วันที่ : 04/11/2022
...
กิจกรรม : กิจกรรมงานกีฬาสี KTC KID ระดับชั้น อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ : 01/11/2022
...
กิจกรรม : กิจกรรม Happy Halloween
วันที่ : 31/10/2022
...
กิจกรรม : กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ : 28/10/2022
...
กิจกรรม : นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และ การบริหารงานของ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2565”
วันที่ : 28/10/2022
...
กิจกรรม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติศาสนพิธี ตลอดจนประวัติความเป็นมาของโบราณสถาน โบราณวัตถุ และวิสาหกิจชุมชน การทำเครื่องเงิน ณ วัดศรีสุพรรณ
วันที่ : 28/09/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่จัดกิจกรรมกาดนัดโกวิท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพ โดยมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแต่ละชั้นเรียน การจำหน่าย 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ชั้นเรียน เป็นต้น ตั้งแต่เวลา 7.00 - 9.00 น. ณ บริเวณสนามด้านหลังโรงเรียน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565
วันที่ : 16/09/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมคืนลูกเสือและยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วันที่ : 23/09/2022
...
กิจกรรม : กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.5
วันที่ : 14/09/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันที่ : 09/09/2022
...
กิจกรรม : กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.2
วันที่ : 07/09/2022
...
กิจกรรม : กิจกรรมเปิดโลกชุมนุม ชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ : 06/09/2022
...
กิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยออนไลน์ นักเรียนชั้น ม.2-ม.3 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วันที่ : 06/09/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ : 01/09/2022
...
กิจกรรม : กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
วันที่ : 23/08/2022
...
กิจกรรม : กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
วันที่ : 15/08/2022
...
กิจกรรม : น.ส.เสาวลักษณ์ กรโกวิท ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ได้รับการแต่งตั้งจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นประธานกรรมการ ฝ่ายกิจกรรมกาชาด และยุวกาชาด ในงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค
วันที่ : 13/08/2022
...
กิจกรรม : วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 (รับเกียรติบัตร)
วันที่ : 11/08/2022
...
กิจกรรม : วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
วันที่ : 11/08/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “ภัยใกล้ตัว และอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า”
วันที่ : 04/08/2022
...
กิจกรรม : กิจกรรมแนะแนวให้ความรู้ในการเรียนภาษาญี่ปุ่น แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับ AIU North – สำนักงานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วันที่ : 02/08/2022
...
กิจกรรม : พิธีปิดกิจกรรม D.A.R.E เพื่อต่อต้านสารเสพติดในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ : 02/08/2022
...
กิจกรรม : พิธีถวายพระพรชัย เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10
วันที่ : 27/07/2022
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบสาน และสร้างสรรค์การใช้ภาษา และวัฒนธรรมไทย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วันที่ : 26/07/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทัน กรูมมิ่ง Grooming กระบวนการตระเตรียมเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ"
วันที่ : 19/07/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดการอบรมให้ความรู้ หัวข้อ : TCAS66 การเตรียมพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย
วันที่ : 19/07/2022
...
กิจกรรม : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา #ภายในโรงเรียน#อนุบาล-ประถมศึกษา
วันที่ : 12/07/2022
...
กิจกรรม : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา #วัดล่ามช้าง #ม.6
วันที่ : 12/07/2022
...
กิจกรรม : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา #วัดเชียงมั่น#ม.5
วันที่ : 12/07/2022
...
กิจกรรม : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา #วัดเชียงยืน# ม.4
วันที่ : 12/07/2022
...
กิจกรรม : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา #วัดหม้อคำตวง# ม.3
วันที่ : 12/07/2022
...
กิจกรรม : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา #วัดสันติธรรม# ม.2
วันที่ : 12/07/2022
...
กิจกรรม : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา #วัดโลกโมฬี# ม.1
วันที่ : 12/07/2022
...
กิจกรรม : พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วันที่ : 30/06/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ : 27/06/2022
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันต่อต้านนยาเสพติดโลก “รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ : 22/06/2022
...
กิจกรรม : กิจกรรม “ผูกมิตร ไมตรีจิต น้องพี่ K.T.C” ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ : 21/06/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3 เข้าร่วม “กิจกรรมนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปี 2565”
วันที่ : 17/06/2022
...
กิจกรรม : อ.เสาวลักษณ์ กรโกวิท ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ อ.จารึก จิตต์มั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำนักเรียนจิตอาสา ชั้น ม.3 และ ม.4 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีประตูช้างเผือก
วันที่ : 16/06/2022
...
กิจกรรม : พิธีสานสัมพันธ์ครูและศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ : 16/06/2022
...
กิจกรรม : กิจกรรม “วันไหว้ครู” นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ หอประชุมโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วันที่ : 16/06/2022
...
กิจกรรม : กิจกรรม “วันไหว้ครู” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ณ หอประชุมโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วันที่ : 16/06/2022
...
กิจกรรม : กิจกรรม “วันไหว้ครู” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วันที่ : 16/06/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วม “กิจกรรมนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปี 2565”
วันที่ : 15/06/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วม “กิจกรรมนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปี 2565”
วันที่ : 14/06/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วม “กิจกรรมนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปี 2565”
วันที่ : 13/06/2022
...
กิจกรรม : งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดการอบรมให้ความรู้นักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ : 10/06/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “วันไหว้ครู” ประจำปี 2565 เพื่อปลูกฝังจิตใจ ให้นักเรียนระดับปฐมวัย-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ : 09/06/2022
...
กิจกรรม : ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดอบรมทักษะชีวิต หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์ และสารเสพติด”
วันที่ : 08/06/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม “กิจกรรมนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปี 2565”
วันที่ : 07/06/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ : 02/06/2022
...
กิจกรรม : การประชุมสภานักเรียนโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ : 31/05/2022
...
กิจกรรม : เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 วิทยากร จาก สภ.ช้างเผือก นำโดย พ.ต.ต.ปิยะพงษ์ ชัยนำ สารวัตรธุรการ ร.ต.ท.เริงฤทธิ์ เรือนอินทร์ และร.ต.ต.บุญเลิศ พูลผล เข้าอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วันที่ : 25/05/2022
...
กิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.พงศธร ชูวงศ์ นักเรียนชั้น ป.4/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันฟุตบอลรายการ Thailand Junior Warm-up
วันที่ : 24/03/2022
...
กิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ภาคิน ยะอนันต์ นักเรียนชั้น ป.4/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันฟุตบอลรายการ Thailand Junior Warm-up
วันที่ : 24/03/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 56 อคิราห์ ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2564 วันที่ 11 มีนาคม 2565
วันที่ : 11/03/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 7 Chaotic Spring ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2564 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ : 28/02/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “น้อมรำลึก พระคุณครู” ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
วันที่ : 28/02/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ผูกสัมพันธ์ครู ศิษย์” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 7 Chaotic Spring ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2564
วันที่ : 28/02/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี K.T.C Sports Day ระดับชั้น ม.4-ม.5 ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน COVID-19 ในสถานศึกษา
วันที่ : 25/02/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี K.T.C Sports Day ระดับชั้น ม.2-ม.3 ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน COVID-19 ในสถานศึกษา
วันที่ : 24/02/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี K.T.C Sports Day ระดับชั้น ป.6-ม.1 ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน COVID-19 ในสถานศึกษา
วันที่ : 23/02/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี K.T.C Sports Day ระดับชั้น ป.1-ป.3
วันที่ : 22/02/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดการแข่งขันสีประจำปี K.T.C Sports Day ระดับชั้น เตรียมอนุบาล-อนุบาลปีที่ 3
วันที่ : 18/02/2022
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “มาฆบูชา” โดยการ Live ผ่านระบบ สู่ห้องเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ
วันที่ : 15/02/2022
...
กิจกรรม : พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดระดับ 1
วันที่ : 22/12/2021
...
กิจกรรม : เจ้าหน้าที่โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ปรับภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม อาคาร สถานที่ และทำความสะอาดเครื่องเล่น รวมถึงพื้นผิวสัมผัส โดยรอบบริเวณโรงเรียน
วันที่ : 02/08/2021
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ร่วมกันทำการ Big Cleaning ด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ห้องเรียนทุกระดับชั้น
วันที่ : 25/06/2021
...
กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้น ม.4 เข้ารับการสมัครแอพพลิเคชั่น Mymo
วันที่ : 22/06/2021
...
กิจกรรม : ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
วันที่ : 11/06/2021
...
กิจกรรม : คุณเสกสรรค์ คันธวี นักเรียนเก่า รุ่นปีการศึกษา 2546 มอบุทน จำนวน 10,000 บาท
วันที่ : 11/06/2021
...
กิจกรรม : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประปีการศึกษา 2563
วันที่ : 02/04/2021
...
กิจกรรม : โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปภัมภ์
วันที่ : 25/03/2021
...
กิจกรรม : งานวันวิชาการ บูรณาการและกิจกรรมวันเด็ก 63
วันที่ : 19/03/2021
...
กิจกรรม : ค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น ม.3
วันที่ : 10/03/2021
...
กิจกรรม : มอบรางวัลโครงการธนาคารขยะ
วันที่ : 10/03/2021
...
กิจกรรม : กิจกรรมกีฬาสีและกีฬามหาสนุก
วันที่ : 09/03/2021
...
กิจกรรม : กิจกรรม Day camp ป.4
วันที่ : 12/02/2021
...
กิจกรรม : พิธีมอบเข็มคณะกรรมการนักเรียน
วันที่ : 14/02/2021
...
กิจกรรม : พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย
วันที่ : 10/02/2021
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันคณิตศาสตร์
วันที่ : 09/02/2021
...
กิจกรรม : กิจกรรม English Camp
วันที่ : 05/02/2021
...
กิจกรรม : การแข่งขัน “ภาษา และวัฒนธรรมจีน ภาคเหนือแห่งประเทศไทย”
วันที่ : 28/12/2020
...
กิจกรรม : ค่ายบูรณาการลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ : 18/12/2020
...
กิจกรรม : กิจกรรมการอบรม ค่ายแกนนำจิตอาสาป้องกันยาเสพติด
วันที่ : 18/12/2020
...
กิจกรรม : tMtFQiRt
วันที่ : 00/00/0000
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทย ประจำปี 2563
วันที่ : 04/12/2020
...
กิจกรรม : พิธีมอบเกียรติบัตร โล่ความดี เข็มเพชร
วันที่ : 10/10/2020
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ : 09/10/2020
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันสันติภาพโลกและวันอาเซียน
วันที่ : 05/10/2020
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ได้โล่เกียรติยศ "หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ"
วันที่ : 04/10/2020
...
กิจกรรม : กิจกรรมกาดนัดโกวิท
วันที่ : 02/10/2020
...
กิจกรรม : การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
วันที่ : 10/09/2020
...
กิจกรรม : พิธีไหว้ครูและพิธีสานสัมพันธ์ครูและศิษย์ ปี 2563
วันที่ : 20/08/2020
...
กิจกรรม : แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับคัดเลือกจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นตัวแทนเข้าค่ายประชุมปฏิบัติการสมัชชาเด็กและเยาวชนภาคเหนือ
วันที่ : 15/08/2020
...
กิจกรรม : การประเมินหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วันที่ : 13/08/2020
...
กิจกรรม : พิธีวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ : 11/08/2020
...
กิจกรรม : พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดระดับ 1
วันที่ : 04/08/2020
...
กิจกรรม : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ : 28/07/2020
...
กิจกรรม : ตัวแทนครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจาก​NARITในโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์​
วันที่ : 27/07/2020
...
กิจกรรม : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ : 24/07/2020
...
กิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
วันที่ : 14/07/2020
...
กิจกรรม : นักเรียนชั้นม.3และม.6 มอบของที่ระลึกแก่โรงเรียน
วันที่ : 06/03/2020
...
กิจกรรม : พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้นม.3และม.6
วันที่ : 05/03/2020
...
กิจกรรม : พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ : 07/02/2020
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 16/01/2020
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ : 10/01/2020
...
กิจกรรม : จัดกิจกรรมจิตอาสา และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพรรณี
วันที่ : 11/12/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมกาดนัดโกวิท
วันที่ : 07/01/2020
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562
วันที่ : 17/12/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ : 14/12/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันพ่อแแห่งชาติ
วันที่ : 04/12/2019
...
กิจกรรม : พิธีติดเหรียญให้แก่คณะกรรมนักเรียนและนักเรียนจิตอาสา
วันที่ : 20/11/2019
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรง จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น
วันที่ : 17/11/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมบูรณาการประเพณียี่เป็ง 2562
วันที่ : 11/11/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมประเพณียี่เป็ง 2562
วันที่ : 11/11/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมกีฬาสีระดับปฐมวัย-ป.3 ปีการศึกษา 2562
วันที่ : 03/11/2019
...
กิจกรรม : การแข่งขันกีฬา K.T.C Sports Day
วันที่ : 01/11/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมวัน ฮาโลวีน (Halloween)
วันที่ : 31/10/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์
วันที่ : 04/10/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมขนมล้านนาภูมิปัญญาชาวบ้าน
วันที่ : 04/10/2019
...
กิจกรรม : โครงการนิเทศกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปี 2562
วันที่ : 25/09/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมกาดนัดโกวิท
วันที่ : 13/09/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมคืนลูกเสือและยุวกาชาดชั้น ป.5
วันที่ : 30/08/2019
...
กิจกรรม : ร่วมงาน “Starfish Maker Partnership”
วันที่ : 23/08/2019
...
กิจกรรม : อบรมธรรมะ “วิธีเลี้ยงลูกอย่างไร ให้มีความกตัญญู”
วันที่ : 25/08/2019
...
กิจกรรม : สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2562
วันที่ : 22/08/2019
...
กิจกรรม : คณะครูโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ
วันที่ : 15/08/2019
...
กิจกรรม : พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันที่ : 12/08/2019
...
กิจกรรม : วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
วันที่ : 09/08/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมเข้าประจำกองลูกเสือใหม่
วันที่ : 07/08/2019
...
กิจกรรม : ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
วันที่ : 05/08/2019
...
กิจกรรม : วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2562
วันที่ : 31/07/2019
...
กิจกรรม : โครงการตำรวจประสานงานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
วันที่ : 30/07/2019
...
กิจกรรม : ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพระพร
วันที่ : 28/07/2019
...
กิจกรรม : พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
วันที่ : 26/07/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม
วันที่ : 20/07/2019
...
กิจกรรม : พิธีถวายเทียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
วันที่ : 12/07/2019
...
กิจกรรม : พิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2562
วันที่ : 12/07/2019
...
กิจกรรม : อบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร ประจำปี 2562
วันที่ : 06/07/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรม Day Camp
วันที่ : 10/07/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
วันที่ : 10/07/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมการอบรมแก่นักเรียนในเรื่อง “ภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์”
วันที่ : 10/07/2019
...
กิจกรรม : พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดระดับ 1
วันที่ : 03/07/2019
...
กิจกรรม : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
วันที่ : 03/07/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์
วันที่ : 27/06/2019
...
กิจกรรม : เข้าค่ายคุณธรรมและทัศนศึกษา
วันที่ : 29/06/2019
...
กิจกรรม : ร.ร.โกวิทธำรง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ : 01/07/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมปลูกจิตสำนึก จิตสาธารณะ
วันที่ : 28/06/2019
...
กิจกรรม : พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562
วันที่ : 28/06/2019
...
กิจกรรม : โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ : 28/06/2019
...
กิจกรรม : ร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562
วันที่ : 20/06/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
วันที่ : 27/06/2019
...
กิจกรรม : วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน
วันที่ : 26/06/2019
...
กิจกรรม : ประชุมกรรมการเครือข่ายห้องเรียนทุกระดับชั้น
วันที่ : 22/06/2019
...
กิจกรรม : จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
วันที่ : 20/06/2019
...
กิจกรรม : พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ : 20/06/2019
...
กิจกรรม : ประชุมผู้ปกครอง 1/2562
วันที่ : 15/06/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมสายสัมพันธ์พี่น้อง K.T.C
วันที่ : 08/06/2019
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรง จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
วันที่ : 31/05/2019
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรง จัดกิจกรรม น้องอนุบาลร่วมพิธีบูชาเสาอินทขิล
วันที่ : 31/05/2019
...
กิจกรรม : ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ : 03/06/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรม;วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ : 31/05/2019
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรง จัดการอบรมให้ความรู้ พิษภัยจากบุหรี่และสิ่งเสพติด
วันที่ : 30/05/2019
...
กิจกรรม : ร่วมพิธีบูชาเสาอินทขีล
วันที่ : 30/05/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันการศึกษาเอกชน
วันที่ : 11/05/2019
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรง จัดนิทรรศการสาธิตผลงานนักเรียน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 17/05/2019
...
กิจกรรม : ร่วมงานไหว้สาปาระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ
วันที่ : 20/05/2019
...
กิจกรรม : อบรมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
วันที่ : 02/05/2019
...
กิจกรรม : คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ : 06/05/2019
...
กิจกรรม : พิธีสระเกล้า ดำหัว ผู้บริหาร ครู อาวุโส โดยชมรมนักเรียนเก่า
วันที่ : 27/04/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรม Goodbye Senior #4
วันที่ : 10/03/2019
...
กิจกรรม : พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้นม.3และม.6
วันที่ : 09/03/2019
...
กิจกรรม : ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 รุ่นที่ 53 (กฤษฎิ์) และ ม.6 รุ่นที่ 4 (เธียร์)
วันที่ : 08/03/2019
...
กิจกรรม : พัดสวยด้วยมือเรา
วันที่ : 08/03/2019
...
กิจกรรม : ตัวแทน นร.ร.ร.โกวิทธำรง มอบของที่ระลึกขอบคุณทาง ร.ร.
วันที่ : 08/03/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง 24 มีนาโกวิทธำรงร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง
วันที่ : 08/03/2019
...
กิจกรรม : มอบรางวัลห้องเรียนยอดขายขวดน้ำสูงสุด โครงการธนาคารขยะ
วันที่ : 01/03/2019
...
กิจกรรม : วันการศึกษาเอกชนประจำปี 2562
วันที่ : 19/02/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมเดินสวนสนามคณะลูกเสือโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วันที่ : 20/02/2019
...
กิจกรรม : พิธีทำบุญโรงเรียนประจำปี 2562
วันที่ : 18/02/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ : 18/02/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์
วันที่ : 13/02/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ : 03/02/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมกรีฑาสีประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 25/01/2019
...
กิจกรรม : แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ Hong Kong College of Technology
วันที่ : 30/01/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
วันที่ : 11/01/2019
...
กิจกรรม : แสดงความชื่นชม ยินดีกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด
วันที่ : 23/11/2018
...
กิจกรรม : กิจกรรมประเพณียี่เป็ง
วันที่ : 21/11/2018
...
กิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
วันที่ : 02/11/2018
...
กิจกรรม : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 01/08/2018
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่นำนักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษา
วันที่ : 05/06/2018
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่จัดกิจรรมสายใยรักและสามัคคี
วันที่ : 04/07/2018
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่จัดกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา แก่วัดต่างๆ
วันที่ : 28/07/2018
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่จัดกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ
วันที่ : 25/07/2018
...
กิจกรรม : พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 21/07/2018