กิจกรรมทั้งหมด

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดของโรงเรียน

...
กิจกรรม : เจ้าหน้าที่โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ปรับภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม อาคาร สถานที่ และทำความสะอาดเครื่องเล่น รวมถึงพื้นผิวสัมผัส โดยรอบบริเวณโรงเรียน
วันที่ : 02/08/2021
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ร่วมกันทำการ Big Cleaning ด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ห้องเรียนทุกระดับชั้น
วันที่ : 25/06/2021
...
กิจกรรม : นักเรียนระดับชั้น ม.4 เข้ารับการสมัครแอพพลิเคชั่น Mymo
วันที่ : 22/06/2021
...
กิจกรรม : ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
วันที่ : 11/06/2021
...
กิจกรรม : คุณเสกสรรค์ คันธวี นักเรียนเก่า รุ่นปีการศึกษา 2546 มอบุทน จำนวน 10,000 บาท
วันที่ : 11/06/2021
...
กิจกรรม : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประปีการศึกษา 2563
วันที่ : 02/04/2021
...
กิจกรรม : โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปภัมภ์
วันที่ : 25/03/2021
...
กิจกรรม : งานวันวิชาการ บูรณาการและกิจกรรมวันเด็ก 63
วันที่ : 19/03/2021
...
กิจกรรม : ค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น ม.3
วันที่ : 10/03/2021
...
กิจกรรม : มอบรางวัลโครงการธนาคารขยะ
วันที่ : 10/03/2021
...
กิจกรรม : กิจกรรมกีฬาสีและกีฬามหาสนุก
วันที่ : 09/03/2021
...
กิจกรรม : กิจกรรม Day camp ป.4
วันที่ : 12/02/2021
...
กิจกรรม : พิธีมอบเข็มคณะกรรมการนักเรียน
วันที่ : 14/02/2021
...
กิจกรรม : พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย
วันที่ : 10/02/2021
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันคณิตศาสตร์
วันที่ : 09/02/2021
...
กิจกรรม : กิจกรรม English Camp
วันที่ : 05/02/2021
...
กิจกรรม : การแข่งขัน “ภาษา และวัฒนธรรมจีน ภาคเหนือแห่งประเทศไทย”
วันที่ : 28/12/2020
...
กิจกรรม : ค่ายบูรณาการลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ : 18/12/2020
...
กิจกรรม : กิจกรรมการอบรม ค่ายแกนนำจิตอาสาป้องกันยาเสพติด
วันที่ : 18/12/2020
...
กิจกรรม : tMtFQiRt
วันที่ : 00/00/0000
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทย ประจำปี 2563
วันที่ : 04/12/2020
...
กิจกรรม : พิธีมอบเกียรติบัตร โล่ความดี เข็มเพชร
วันที่ : 10/10/2020
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ : 09/10/2020
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันสันติภาพโลกและวันอาเซียน
วันที่ : 05/10/2020
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ได้โล่เกียรติยศ "หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ"
วันที่ : 04/10/2020
...
กิจกรรม : กิจกรรมกาดนัดโกวิท
วันที่ : 02/10/2020
...
กิจกรรม : การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
วันที่ : 10/09/2020
...
กิจกรรม : พิธีไหว้ครูและพิธีสานสัมพันธ์ครูและศิษย์ ปี 2563
วันที่ : 20/08/2020
...
กิจกรรม : แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับคัดเลือกจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นตัวแทนเข้าค่ายประชุมปฏิบัติการสมัชชาเด็กและเยาวชนภาคเหนือ
วันที่ : 15/08/2020
...
กิจกรรม : การประเมินหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วันที่ : 13/08/2020
...
กิจกรรม : พิธีวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ : 11/08/2020
...
กิจกรรม : พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดระดับ 1
วันที่ : 04/08/2020
...
กิจกรรม : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ : 28/07/2020
...
กิจกรรม : ตัวแทนครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจาก​NARITในโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์​
วันที่ : 27/07/2020
...
กิจกรรม : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ : 24/07/2020
...
กิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
วันที่ : 14/07/2020
...
กิจกรรม : นักเรียนชั้นม.3และม.6 มอบของที่ระลึกแก่โรงเรียน
วันที่ : 06/03/2020
...
กิจกรรม : พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้นม.3และม.6
วันที่ : 05/03/2020
...
กิจกรรม : พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ : 07/02/2020
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 16/01/2020
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ : 10/01/2020
...
กิจกรรม : จัดกิจกรรมจิตอาสา และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพรรณี
วันที่ : 11/12/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมกาดนัดโกวิท
วันที่ : 07/01/2020
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562
วันที่ : 17/12/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ : 14/12/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันพ่อแแห่งชาติ
วันที่ : 04/12/2019
...
กิจกรรม : พิธีติดเหรียญให้แก่คณะกรรมนักเรียนและนักเรียนจิตอาสา
วันที่ : 20/11/2019
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรง จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น
วันที่ : 17/11/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมบูรณาการประเพณียี่เป็ง 2562
วันที่ : 11/11/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมประเพณียี่เป็ง 2562
วันที่ : 11/11/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมกีฬาสีระดับปฐมวัย-ป.3 ปีการศึกษา 2562
วันที่ : 03/11/2019
...
กิจกรรม : การแข่งขันกีฬา K.T.C Sports Day
วันที่ : 01/11/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมวัน ฮาโลวีน (Halloween)
วันที่ : 31/10/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์
วันที่ : 04/10/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมขนมล้านนาภูมิปัญญาชาวบ้าน
วันที่ : 04/10/2019
...
กิจกรรม : โครงการนิเทศกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปี 2562
วันที่ : 25/09/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมกาดนัดโกวิท
วันที่ : 13/09/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมคืนลูกเสือและยุวกาชาดชั้น ป.5
วันที่ : 30/08/2019
...
กิจกรรม : ร่วมงาน “Starfish Maker Partnership”
วันที่ : 23/08/2019
...
กิจกรรม : อบรมธรรมะ “วิธีเลี้ยงลูกอย่างไร ให้มีความกตัญญู”
วันที่ : 25/08/2019
...
กิจกรรม : สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2562
วันที่ : 22/08/2019
...
กิจกรรม : คณะครูโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ
วันที่ : 15/08/2019
...
กิจกรรม : พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันที่ : 12/08/2019
...
กิจกรรม : วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
วันที่ : 09/08/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมเข้าประจำกองลูกเสือใหม่
วันที่ : 07/08/2019
...
กิจกรรม : ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
วันที่ : 05/08/2019
...
กิจกรรม : วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2562
วันที่ : 31/07/2019
...
กิจกรรม : โครงการตำรวจประสานงานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
วันที่ : 30/07/2019
...
กิจกรรม : ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพระพร
วันที่ : 28/07/2019
...
กิจกรรม : พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
วันที่ : 26/07/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม
วันที่ : 20/07/2019
...
กิจกรรม : พิธีถวายเทียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
วันที่ : 12/07/2019
...
กิจกรรม : พิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2562
วันที่ : 12/07/2019
...
กิจกรรม : อบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร ประจำปี 2562
วันที่ : 06/07/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรม Day Camp
วันที่ : 10/07/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
วันที่ : 10/07/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมการอบรมแก่นักเรียนในเรื่อง “ภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์”
วันที่ : 10/07/2019
...
กิจกรรม : พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดระดับ 1
วันที่ : 03/07/2019
...
กิจกรรม : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
วันที่ : 03/07/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์
วันที่ : 27/06/2019
...
กิจกรรม : เข้าค่ายคุณธรรมและทัศนศึกษา
วันที่ : 29/06/2019
...
กิจกรรม : ร.ร.โกวิทธำรง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ : 01/07/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมปลูกจิตสำนึก จิตสาธารณะ
วันที่ : 28/06/2019
...
กิจกรรม : พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562
วันที่ : 28/06/2019
...
กิจกรรม : โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ : 28/06/2019
...
กิจกรรม : ร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562
วันที่ : 20/06/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
วันที่ : 27/06/2019
...
กิจกรรม : วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน
วันที่ : 26/06/2019
...
กิจกรรม : ประชุมกรรมการเครือข่ายห้องเรียนทุกระดับชั้น
วันที่ : 22/06/2019
...
กิจกรรม : จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
วันที่ : 20/06/2019
...
กิจกรรม : พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ : 20/06/2019
...
กิจกรรม : ประชุมผู้ปกครอง 1/2562
วันที่ : 15/06/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมสายสัมพันธ์พี่น้อง K.T.C
วันที่ : 08/06/2019
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรง จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
วันที่ : 31/05/2019
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรง จัดกิจกรรม น้องอนุบาลร่วมพิธีบูชาเสาอินทขิล
วันที่ : 31/05/2019
...
กิจกรรม : ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ : 03/06/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรม;วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ : 31/05/2019
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรง จัดการอบรมให้ความรู้ พิษภัยจากบุหรี่และสิ่งเสพติด
วันที่ : 30/05/2019
...
กิจกรรม : ร่วมพิธีบูชาเสาอินทขีล
วันที่ : 30/05/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันการศึกษาเอกชน
วันที่ : 11/05/2019
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรง จัดนิทรรศการสาธิตผลงานนักเรียน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 17/05/2019
...
กิจกรรม : ร่วมงานไหว้สาปาระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ
วันที่ : 20/05/2019
...
กิจกรรม : อบรมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
วันที่ : 02/05/2019
...
กิจกรรม : คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ : 06/05/2019
...
กิจกรรม : พิธีสระเกล้า ดำหัว ผู้บริหาร ครู อาวุโส โดยชมรมนักเรียนเก่า
วันที่ : 27/04/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรม Goodbye Senior #4
วันที่ : 10/03/2019
...
กิจกรรม : พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้นม.3และม.6
วันที่ : 09/03/2019
...
กิจกรรม : ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 รุ่นที่ 53 (กฤษฎิ์) และ ม.6 รุ่นที่ 4 (เธียร์)
วันที่ : 08/03/2019
...
กิจกรรม : พัดสวยด้วยมือเรา
วันที่ : 08/03/2019
...
กิจกรรม : ตัวแทน นร.ร.ร.โกวิทธำรง มอบของที่ระลึกขอบคุณทาง ร.ร.
วันที่ : 08/03/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง 24 มีนาโกวิทธำรงร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง
วันที่ : 08/03/2019
...
กิจกรรม : มอบรางวัลห้องเรียนยอดขายขวดน้ำสูงสุด โครงการธนาคารขยะ
วันที่ : 01/03/2019
...
กิจกรรม : วันการศึกษาเอกชนประจำปี 2562
วันที่ : 19/02/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมเดินสวนสนามคณะลูกเสือโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วันที่ : 20/02/2019
...
กิจกรรม : พิธีทำบุญโรงเรียนประจำปี 2562
วันที่ : 18/02/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ : 18/02/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์
วันที่ : 13/02/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ : 03/02/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมกรีฑาสีประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 25/01/2019
...
กิจกรรม : แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ Hong Kong College of Technology
วันที่ : 30/01/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
วันที่ : 11/01/2019
...
กิจกรรม : แสดงความชื่นชม ยินดีกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด
วันที่ : 23/11/2018
...
กิจกรรม : กิจกรรมประเพณียี่เป็ง
วันที่ : 21/11/2018
...
กิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
วันที่ : 02/11/2018
...
กิจกรรม : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 01/08/2018
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่นำนักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษา
วันที่ : 05/06/2018
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่จัดกิจรรมสายใยรักและสามัคคี
วันที่ : 04/07/2018
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่จัดกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา แก่วัดต่างๆ
วันที่ : 28/07/2018
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่จัดกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ
วันที่ : 25/07/2018
...
กิจกรรม : พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 21/07/2018