เปิดสอนหลักสูตร MEP. ป.1-ป.6
         รับสมัครนักเรียน ห้องเรียน MEP. ระดับชั้น ป.1-ป.6 และระดับชั้น ม.1-ม.6 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ * มีหอพักสำหรับนักเรียนประจำ

ข่าวประชาสัมพันธ์/คนเก่ง KTC.
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
Mobirise

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งข...

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ในงา...
Date : 2022-06-24

Mobirise

อ.เสาวลักษณ์ กรโกวิท ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ คุณครูวิไล...

อ.เสาวลักษณ์ กรโกวิท ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ คุณครูวิไลวรรณ ขันแก้ว ครูประจำชั้น ร่วมแสดงความยินด...
Date : 2022-06-02

Mobirise

อ.เสาวลักษณ์ กรโกวิท ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร ...

อ.เสาวลักษณ์ กรโกวิท ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร คณะครูโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ พร้อมด้...
Date : 2022-06-20

Mobirise

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ คณะแพทย์ พยาบาล และ...

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม...
Date : 2022-06-06

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ (กธ)


ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2499 โดยมี นางสาวกาลันต์ กรโกวิท เป็นผู้รับใบอนุญาต , ผู้จัดการและครูใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 739 ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 1,600 ตารางวาเป็นอาคาร ไม้ 2 ชั้น 1 หลัง กว้าง 12.50 เมตร ยาว 16 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน 4 ห้องประกอบการได้รับอนุญาต ให้รับนักเรียนไปกลับ ที่มีอายุตั้งแต่ 3 ขวบครึ่ง ถึง 6 ขวบครึ่ง เข้าเรียนในชั้นอนุบาลปีที่ 1- อนุบาลปีที่ 2 จำนวน 163 คน

ระดับชั้นที่เปิดสอน... เพิ่มเติม...

เปิดสอนในระดับ


ปฐมวัย

ดูแลดุจลูกหลาน พัฒนาการครบทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และทักษะการสื่อสาร ที่เหมาะสมกับวัย เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

ประถมศึกษา

อ่านเขียนภาษาไทยคล่อง พัฒนาทักษะโดยครูผู้เชี่ยวชาญรับรองผล 100 % ป.1 เปิดสอนโปรแกรม MEP (Mini English Program) เรียนภาษาจีนกับโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น

เลือกเรียนจีน/ญี่ปุ่น ภาษาทางเลือกในอนาคต พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านภาษา และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดสอนโปรแกรม วิทย์-คณิต, ศิลป์ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านภาษา ความสามารถเฉพาะด้าน และการทำงานเป็นทีม สู่การศึกษา ต่อในระดับอุดมศึกษา ทุกระดับชั้น : เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

ชมภาพกิจกรรมอื่นๆ ก่อนหน้านี้

More...

ติดต่อเรา KoWit


73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 492,563

Tel : 053-221793 ต่อ 11 หรือ 12
Fax : 053-404222